Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit:

Anneke van Bakel (voorzitter)

Arnout Bakker

Naomi Aldenhuijzen

Suzanne vd Tillaar

Loes Derks

Ouderraad (OR)

Jaarlijks worden, in samenwerking met de school , activiteiten georganiseerd; zoals:

 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Schoolreisje
 • Ouderbedankochtend
 • Afscheid groep 8
 • Schoolversieringen
 • Attenties bij ziekte, geboortes, jubilea en afscheid

De OR bestaat uit:

 • Antwan Leenders (voorzitter)
 • Bianca vd Walle
 • Marianne Jans (verkeers coördinator)
 • Kim vd Beeten (Penningmeester)
 • Linda vd Westelaken

Medezeggenschap

Medezeggenschap: uw stem telt! Medezeggenschap is binnen Verdi georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke MR (GMR). De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de GMR.

De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR, meer informatie hierover op de website van Verdi: MR en GMR – Verdi.

Medezeggenschap: uw stem telt!