Skip Navigation or Skip to Content
logo

Wie zijn wij

Antonius is de spil van het dorp. Kinderen kennen elkaar goed en komen elkaar ook buiten de school vaak tegen bij sportclubs, scouting en activiteiten in de omgeving. Het ‘samen’ gevoel is dan ook heel groot op onze school. Antonius is een veilige school. De betrokkenheid van ouders is groot. Termen die bij onze school passen: vriendelijk, open, respectvol, betrokken, kindgericht en korte lijnen in de driehoek onderwijsteam, leerlingen en ouders.

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen aan te sporen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen kinderen vleugels geven om de wereld te ontdekken; met het idee dat ‘als je naar de rand van het nest wordt geduwd, je ontdekt dat je vleugels hebt’.

Wist u dat we:

– een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.

– ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

– onze leerlingen op eigen niveau – op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan de verwerking van spelling en rekenen.

– ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).

– De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.